Stichting Voedselbos Culemborg (in oprichting) maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een voedselbos in of rond Culemborg.

Voedselbos Roggebotstaete

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels, wortels, ed.) voor de mens als voedsel dienen. Een voedselbos wordt ook wel een eetbare bostuin genoemd en is een voedsellandschap waarin eetbare bomen, struiken en andere gewassen zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen. Voedselbossen zijn waarschijnlijk ’s werelds oudste vorm van landgebruik en meest veerkrachtige agro-ecosysteem.

Een voedselbos is een soort boomgaard plus, met een grote variatie aan fruit- en notenbomen, fruitstruiken, en een eetbare en diverse onderbegroeiïng. Hierdoor past een voedselbos bij uitstek in het Betuwse landschap, dat gekenmerkt wordt door hoogstam- en laagstam boomgaarden, afgewisseld met kleinschalige akker/landbouw.

Geïnspireerd door bestaande voedselbossen zoals Voedselbos Benthuizen (sinds 2017), Voedselbos Roggebotstaete en Food Forest Ketelbroek (sinds 2009) zal het op te richten Voedselbos Culemborg de volgende functies gaan vervullen:

  • Kleinschalige productie van fruit, noten en groenten ten behoeve van lokale consumenten, restaurants/cateraars en kleinschalige voedselverwerkers.
  • Een hotspot voor biodiversiteit, en op die manier een positieve uitwerking op de omgeving (denk aan bijen, vogels)
  • Een educatieve plek waar lokale partijen zoals NME, natuur- en vogelwacht en scholen activiteiten kunnen ontplooien.
  • Een fijne locatie voor kleinschalige workshops zoals preofwandelingen; wildplukken; natuurvriendelijke tuinieren; permacultuur; persoonlijke coaching; koken & inmaken met oogst; etc.

Ten behoeve van het oprichten van het voedselbos is de Stichting Voedselbos Culemborg op zoek naar een stuk grond van 0,5 tot 2 hectare in of rond Culemborg, in koop of pacht. Bestemming van de grond kan zowel landbouw, natuur als recreatief zijn. Afhankelijk van de bestemming zal er t.z.t. vergunning aangevraagd moeten worden voor het planten van bomen & struiken, en (eventueel) het plaatsen van een schuur/werkplaats.

Kenmerkend voor een voedselbos is een zeer hoge biodiversiteit doordat je met de natuur meewerkt in plaats van er tegenin (zoals bij traditionele landbouw). Bijkomend voordeel is dat er veel CO2 wordt vastgelegd (want een groeiend ecosysteem) en dat er relatief weinig externe input (machines, arbeid) nodig is om een mooie oogst te realiseren. Dit wordt geïllustreerd in de volgende figuur:

Wil je een bijdrage leveren aan het oprichten van Voedselbos Culemborg of meer informatie over de plannen? Stuur een bericht naar gerdien@dijkstradoet.nl.