De volgende projecten heb ik de afgelopen periode als zelfstandig ondernemer begeleid en afgerond. Zoals je zult zien is de variatie in soort projecten groot, maar ze hebben allemaal een aantal kenmerken gemeenschappelijk: het zijn projecten met belangrijke beperkingen op inhoud en budget, met een beperkte tijdsduur (meestal minder dan 6 maanden, en bij organisaties met maatschappelijke impact.

Juni 2019 – heden
Ondersteuning van Stichting Ouders & Onderwijs bij professionaliseren interne organisatie: onder andere door aanpassen CRM-systeem voor telefonische helpdesk, interim beheer en doorontwikkeling Landelijk Ouderpanel en verbouwen van / verhuizen naar nieuw kantoor
Opdrachtgever: Stichting Ouders & Onderwijs
Meer informatie: landelijkouderpanel.mwm2.nl/landingspagina

Oktober 2019 – heden
Doorontwikkeling en projectmanagement van online tool MVO Risico Checker
Opdrachtgever: MVO Nederland
Meer informatie: mvorisicochecker.nl

September 2019 – juli 2020
Begeleiden van de ontwikkeling van een nieuwe gebruikersvriendelijke en meer interactieve website (fase 1) en doorontwikkeling van de website (fase 2)
Opdrachtgever: Stichting Ouders & Onderwijs
Meer informatie: oudersenonderwijs.nl

September 2019 – januari 2020
Projectmanagement van het grootste duurzaamheidsevent voor ondernemers NE20
Opdrachtgever: MVO Nederland 2019-2020
Meer informatie: mvo-nederland.foleon.com/ne20/programma/home

Overige projecten en werkzaamheden:
* Bestuurslid Stichting Caetshage 2020-heden
* Diverse uitvoerende werkzaamheden (teelt, oogst) en vakantie-vervanging bij Stadsboerderij Caetshage Culemborg 2017-heden
* Ontwerp en bouw Tiny House 2017-2018; meer informatie: dijkstrabakt.wordpress.com/category/tiny-house
* Mede-initiatiefnemer van online deelplatform Vers uit de Tuin 2017-2019, meer informatie: versuitdetuin.nl
* Ontwerp & aanleg van moestuin bij basisschool Blink in Culemborg 2016-2018; ontwerp & aanleg moestuin bij Vrijeschool afdeling van scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg 2019
* In dienst van MVO Nederland: projectmanagement MVO Risico Checker 2012-2019; projectmanagement van verbouwing & verhuizing kantoor 2016-2017; projectmanagent voor fusie met De Groene Zaak 2017-2018; projectmanagement voor ontwikkeling en realisatie van nieuwe website 2018-2019 mvonederland.nl